widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Pierzaki Kumowskie w mediach ogólnopolskich
2018
11
06
W dniu 4 listopada 2018 r. w gościnnych progach Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne pod tytułem ′Pierzaki Kumowskie" w wykonaniu zespołu ludowego Kumowianki. To już trzecia edycja Pierzaków. Panie zrewitalizowały spektakl sprzed ponad 30 lat ,dodając takie wątki, które wynikają z istoty Skansenu. Jest więc archaiczna scenografia z tak zwaną nalepą (zanim Kolej Żelazna Nadwiślańska, założona w 1877 r. dowiozła płyty żeliwne to na nalepach właśnie gotowano strawę), jest tez postać Żyda, są rozmaite żarty. Pojawiły się również dzieci, jest też klasa szkolna, warto zaznaczyć w tym miejscu, że w zaborze rosyjskim kulało nauczanie początkowe i nie było obowiązkowe. Mamy tu również polemikę między miarą rosyjska, a systemem metrycznym.
Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy
2018
10
08
W dniach 3 - 5 października 2018 r. odbył się kolejny cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Wierzbica, Janówka i Kumów Majoracki. Zgodnie z założeniami programowymi w ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.
Podpisanie umowy pomiędzy gminami Leśniowice oraz Riwne na Ukrainie
2018
09
28
W dniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Gminą Riwne z rejonu lubomelskiego, obwodu wołyńskiego na Ukrainie reprezentowaną przez Pana Kryżuka Wolodymyra Wasylowycza Wójta Gminy. W ramach współpracy gminy będą prowadziły wzajemną wymianę informacji w zakresie możliwości nawiązywania współpracy z instytucjami europejskimi, organizacjami oraz urzędami w celu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.
Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy
2018
09
20
W dniach 14 - 17 września 2018 r. podbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Leśniowice, Majdan Leśniowski oraz Alojzów. W ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 407763 osób