widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Wizyta przedstawicieli białoruskich samorządów w Gminie Leśniowice
2017
07
01
W dniu 26 czerwca 2017 r. gościliśmy w naszej gminie grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu mohylewskiego, którzy w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizują wizytę studyjną w województwie lubelskim. Goście w swoim programie wizyt mieli spotkania z samorządami członkowskimi Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug usytuowanymi na terenach przygranicznych. Wizyta studyjna miała na celu pozyskanie polskiego doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki na małym obszarze. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciele białoruskich samorządów. Następnie uczestnicy spotkania udali się nad zbiornik wodny „Maczuły”. Pan Wiesław Radzięciak zapoznał gości z infrastrukturą zbiornika. Uczestnicy spotkania mieli możliwość popływać kajakami i rowerkami wodnymi po zbiorniku. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z rozwojem marki turystycznej „Malowniczy Wschód”, jak i z pozyskiwaniem środków unijnych przez Gminę Leśniowice
II Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód”
2017
06
26
W dniu 24 czerwca 2017 r. odbył się II Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód” połączony z otwarciem sezonu letniego na Zbiorniku wodnym „Maczuły”. Organizatorami rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” wraz z gminami zrzeszonymi w LGD, a także Grupa Rowerowa „Odnowa Chełm”. Ponadto w organizację wydarzenia włączyło się Starostwo Powiatowe w Chełmie, Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe oraz Samorządowy Ośrodek Kultu-ry w Leśniowicach. W tegorocznym rajdzie udział wzięło 130 zarejestrowanych uczestników. W ramach rajdu odbył się przyjazd nad Zbiornik Wodny „Maczuły” w Horodysku, grup rowerowych z poszczególnych miejsc startowych tj. z gmin: Białopole, Dorohusk, Kamień, Horodło, Wojsławice, Żmudź oraz dwie grupy z miasta Chełma. W rajdzie rowerowym udział wzięli również przedstawiciele gmin Ukraińskich tj. z Huszczy oraz Zaburze. Grupa rowerowa Gminy Leśniowice licząca 25 osób pokonała dystans 19 km. Początek trasy rowerowej wyznaczono przy Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.
Podsumowanie wizyty wolontariuszy AISEC w Leśniowicach
2017
06
19
W dniach 4 - 14 czerwca 2017 r. gościliśmy wolontariuszy organizacji AISEC. Podczas pobytu wolontariusze prowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej w Leśniowicach, Szkole Podstawowej w Teresinie, w Szkole Podstawowej w Rakołupach, w Szkole Podstawowej w Sielcu, w Publicznym Gimnazjum w Sielcu oraz w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim. W ramach zajęć prezentowali uczniom tradycyjne stroje, tańce, zabawy integracyjne, prezentacje multimedialne z ciekawostkami o swoich krajach, jak wyglądają banknoty i monety z Chin jak również z Indonezji oraz jak napisać chińskim pismem imiona i liczby. W sobotę 10 czerwca 2017 r. panie z grupy „Super Babki” gotowały wraz z wolontariuszami tradycyjne polskie pierogi oraz schabowe. Natomiast w niedzielę 11 czerwca 2017 r. goście zwiedzali atrakcje turystyczne Chełma takie jak: Bazylikę NNMP, Podziemia kredowe oraz próbowali lokalnych produktów. W środę 14 czerwca 2017 r. wolontariusze wyruszyli na kolejny etap swojej podróży w ramach uczestnictwa w organizacji AISEC. Mamy nadzieję, że miło będą wspominać pobyt w naszej gminie.
Praezentacja działalności smamorządu Gminy Leśniowice na Ukrainie
2017
06
12
8 - 9 czerwca 2017 r. odbył się wyjazd na Ukrainę zorganizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Naszą gminę reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy. Podczas wizyty we Włodzimierzu Wołyńskim odbyło się seminarium pt. „Wymiana doświadczenia polskich i ukraińskich samorządów gwarancją skutecznego rozwoju samorządów Euroregionu Bug” podczas którego Wójt Gminy Leśniowice zaprezentował działalność naszego samorządu zwłaszcza w realizacji projektów transgranicznych.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 270195 osób