widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Zaproszenie na szkolenia - pierwszy nabór wniosków
2016
10
20
Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zaprasza potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne dotyczące pierwszego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego
Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami
2016
10
14
10 - 12 października 2016 r. Bukowlu na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczyły w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Podsumowano dotychczasową współpracę transgraniczną trzech krajów, ogłoszono też pierwszy nabór wniosków do nowej edycji programu. Partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się w sumie aż o 80,17 mln euro. W konferencji uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. Miłym akcentem podczas konferencji była prezentacja projektu zarówno w postaci filmu jak i zdjęć, w którym liderem była Gmina Leśniowice.
W Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów
2016
10
05
28 wrześnie w Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów, aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom wspólne przygotowanie projektów. W wydarzeniu uczestniczyło 143 osoby z Ukrainy, 105 osób z Białorusi oraz 89 z Polski. Wszyscy potencjalni partnerzy projektów są zarejestrowani w bazie w możliwością wyszukiwania np. wg kraju pochodzenia i priorytetów nowego programu.
Kolejny wyjazd grupy „Kreatywni i Aktywni”
2016
10
03
1 października 2016 roku grupa „Kreatywni i aktywni „ była organizatorem wycieczki do Włodzimierza Wołyńskiego i Nowowołyńska na Ukrainie. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z historią, zabytkami i kulturą tych miejscowości. Jednym z punktów zwiedzania był kościół parafialny św. Anny . Świątynię ufundował biskup Adam Woyna-Orański. Opiekę nad nim sprawował zakon kapucynów. Parafia katolicka istniała tu do 1958 roku, kiedy to władze komunistyczne zamknęły kościół i zdewastowały go rabując rokokowy ołtarz i rozbierając dzwonnicę. Następnie komuniści umieścili w nim kawiarnię oraz salę koncertową. Katolicy odzyskali kościół 3 stycznia 1992 r. odprawili pierwszą mszę św. Obecnie kościół jest pod opieką karmelitów. W pobliżu kościoła znajdowały się zabudowania klasztoru kapucynów rozebrane w 1833 roku przez Rosjan po powstaniu listopadowym. Mieliśmy również okazję pobytu w Cerkiewi św. Bazylego z XIV wieku, Soborze Zaśnięcia Matki Bożej z końca XIX w.oraz Cerkiewi św. Mikołaja. Pełni wrażeń, w rodzinnej atmosferze wróciliśmy do swoich domów z myślą o następnym wyjeździe do Lublina, Nałęczowa, Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego aby poznawać zabytki Lubelszczyzny.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 196815 osób