widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
"Pierzaki kumowskie" w wykonaniu naszego zespołu „Kumowianki”
2017
11
15
W dniu 12 listopada 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miał miejsce pokaz ludowy związany z tradycją Pierzaka. Jedną z atrakcji Pierzaka był spektakl w duchu ludowego teatru amatorskiego "Pierzaki kumowskie" w wykonaniu naszego zespołu „Kumowianki” oraz pracowników i przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej. Pierzak to spotkanie towarzyskie na wsi, podczas którego kiedyś kobiety i dziewczęta darły pierze na pierzynę. Akcja spektaklu „Pierzaki kumowskie” rozgrywa się w jednej ze wsi na Ziemi Chełmskiej w późnojesienne popołudnie, gdzie grupa kobiet drze pierze. Rokrocznie było to zawsze czynione spokojnie, ale tego dnia w izbie niespodziewanie kolejno pojawiają się postacie wnoszące do babskiej codzienności więcej dobrego ducha (dziady proszalne) interesu (małżeństwo żydowskie) i niecnych żartów (wiejska kawalerka z kowalem na czele).
Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017
2017
11
14
W dniach 11 - 12 listopada 2017 r. w Werbkowicach odbyła się kolejna edycja Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017. Jak co roku festiwal był skierowany do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów działających przy placówkach kultury i świetlicach wiejskich. Tradycyjnie podczas festiwalu nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy. W tym roku reprezentowały nas dwa zespoły śpiewacze: „Sielanki” i „Rakołupianki”.
Wieczór poetycki Jarosława Smaleja
2017
10
17
W dniu 15 października 2017 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim mieliśmy niesamowitą okazję zobaczyć skrawek duszy naszego rodzimego poety – Jarosława Smaleja. Wieczór poetycki odbył się w ciepłej jesiennej atmosferze, przy świecach, śpiewie zespołu ludowego ,,Kumowianki”, akompaniamencie akordeonowym w wykonaniu Marcina Watrasa, a przede wszystkim przy wierszach recytowanych przez samego autora, które wzruszały uczestników spotkania do łez. Okazało się również, że nasz rodzimy poeta jest utalentowany wokalnie, co udowodnił głęboko zapadającym w pamięć i serce wykonaniem pieśni Bułata Okudżawy ,,Dopóki ziemia kręci się…”. Po tak emocjonującym spotkaniu nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Niedzielna impreza zaingerowała cykl spotkań poetyckich w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur. Następny wieczorek, tym razem poświęcony naszej lokalnej poetce – Dianie Cichockiej, odbędzie się już w grudniu.
Zaproszenie
2017
10
11
Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach serdecznie zaprasza
na Wieczór poetycki twórczości Jarosława Smaleja 15 października 2017 r.
Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 308819 osób