widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Zapraszamy nad zbiornik wodny w Wojsławicach
2015
07
03
Wójt gminy Wojsławice,
wraz z Wójtami Gmin - Leśniowice, Dorohusk, Żmudź, Huszcza(Ukraina)
oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
serdecznie zapraszają na:
"Piknik wakacyjny”, który jest organizowany z okazji
otwarcia nowej infrastruktury turystycznej zbiornika wodnego w Wojsławicach zmodernizowanego
z partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska
na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”,dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013,
który odbędzie się 19 lipca (niedziela) 2015 roku
przy zbiorniku wodnym i placu targowym w Wojsławicach.
W programie:
14:00 Otwarcie infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem wodnym
14:15 Część artystyczna
15:40 Parada animatorów (przejście na plac targowy)
16:00 Występy artystów i zespołów z Polski i Ukrainy
20:30 Koncert gwiazdy wieczoru „SOLARIS”
22:00 Zabawa taneczna z zespołem „MEDIAL”
Dodatkowe atrakcje: stoiska promocyjne gmin, stoiska z gastronomią, konkursy oraz animacje dla rodzin z dziećmi (kuglarze, malowanie twarzy, basen z piłeczkami, zjeżdżalnie, poczęstunek)
Spotkanie projektowe w gminie Wojsławice
2015
06
29
29 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Wojsławice odbyło się spotkanie zespołu projektowego gminy Wojsławice, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” i Pana Krzysztofa Dadeja wykonawcy imprezy promocyjnej przy wyremontowanym zbiorniku wodnym w centrum Wojsławic. W spotkaniu uczestniczył również Pan Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice i Pani Maria Sadurska - kierownik projektu ze strony Lidera. Celem spotkania było omówienie działań w zakresie przygotowywanej imprezy promocyjnej jak również organizowanej konferencji podsumowującej projekt. Zostały dokonane uzgodnienia w zakresie szczegółowego porządku wydarzenia z zaznaczeniem programu przy zbiorniku wodnym i na placu targowym. W tym gronie zostały również omówione kwestie rozmieszczenia stoisk promocyjnych, sceny, parkingów, wyżywienia,ochrony oraz całej logistyki związanej z obsługą całego przedsięwzięcia. Wydarzenie promocyjne przy wyremontowanym zbiorniku wodnym w Wojsławicach odbędzie się 19.07.2015 roku (niedziela) w ramach partnerskiego projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Na które serdecznie zapraszamy !!!
„Ocalić od zapomnienia”
2015
06
26
„Ocalić od zapomnienia” to kolejny temat „Spotkania czwartkowego”, które obyło się w czwartek 25 czerwca 2015 roku w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w ramach partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy gminy Leśniowice: radni, sołtysi przedstawiciele społeczności lokalnej, pracownicy urzędu gminy na czele z Wójtem Gminy. W uroczystości uczestniczyła Pani Anna Lipnicka – Parczewska reprezentująca Stowarzyszenie LGD ”Ziemi Chełmskiej.” Spotkanie przebiegało pod opieką i udziałem zespołu projektowego - Pani Marii Sadurskej - kierownika projektu ze strony Lidera oraz Heleny Nowosadzkiej - specjalisty ds. promocji i szkoleń.
Informacja o wyborze oferty nr. 2/6/2015/PBU
2015
06
22
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje iż został wyłoniony wykonawca na realizację usługi polegającej na: „Zapewnieniu obiektu oraz cateringu dla 130 uczestników konferencji podsumowującej projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”, która odbędzie się 19 lipca 2015 roku w Wojsławicach, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty nr.2/6/2015/PBU na w/w usługę znajduje się w zakładce Ogłoszenia - na podstronie -Zapytania ofertowe.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 60195 osób