widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce
2015
09
01
Motywacje turysty poszukującego konkretnego rodzaju przeżyć, a także subiektywne postrzeganie wiejskości przez turystów stały się punktem wyjścia do sformułowania zakresu turystyki wiejskiej. Turyści dzięki uczestnictwu w aktywnościach, realizowanych w oparciu o potencjał obszarów wiejskich, mają możliwość doświadczenia emocji i przeżyć, wynikających z „wiejskości” charakteru miejsca. Samo miejsce, do którego turysta się udaje, niewiele mówi o tym, co w tym miejscu będzie on robił, a tym bardziej dlaczego. Takie podejście ma istotne znaczenie dla skuteczności marketingu, a w szczególności dla segmentacji turystów oraz budowania tożsamości i wizerunku. Wiejskość (rurality) jest w tym zakresie pojęciem kluczowym. Geograficzny wymiar wiejskości ma tutaj znaczenie wtórne, a głównym jest subiektywne postrzeganie wiejskości przez turystów.
„Pożegnanie Lata” w Domu spotkań
2015
08
30
29.08.2015 roku w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie pn.: „Pożegnanie Lata” w ramach „Spotkań czwartkowych”. Wydarzenie to odbyło się przy aprobacie władz gminy oraz wsparciu sympatyków Domu spotkań zaangażowanych w działania służące integracji lokalnej społeczności. W wieczorze udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Leśniowice, władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy Leśniowice. Wieczór rozpoczęła Pani Maria Sadurska - Pracownik Urzędu Gminy Leśniowice, która w krótkich słowach wstępu przywitała przybyłych gości oraz przedstawiła planowane działania na najbliższy okres w Domu spotkań. Jednocześnie podkreśliła, że to już kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy i przy pomocy lokalnej społeczności.
Zapraszamy nad zbiornik wodny "Maczuły" w Horodysku
2015
08
29
W 2005 roku po zachodniej stronie wsi oddano do użytku Zalew wodny „Maczuły” o powierzchni 26,6 ha. Gmina przy wsparciu środków unijnych wybudowała infrastrukturę turystyczną wokół zbiornika. Przebudowano drogi dojazdowe do terenów turystycznych, wybudowano parkingi w Horodysku i Nowym Folwarku, ścieżkę rowerową z chodnikiem (część naszej trasy!), zamontowano oświetlenie. Oprócz tego przy zalewie: plaża, molo i wieża widokowa oraz miejsca odpoczynku, a także sprzęt rekreacyjny – rowery wodne i kajaki. Obiekt bardzo interesujący i godny polecenia. Grodzisko usytuowane na wschód od południowego krańca wsi Horodysko zbudowano na zachodniej krawędzi wzgórza wznoszącego się ponad 25m nad poziom rzeki Horodyska biegnącej u jego podstaw. Umocnienia obronne grodu stanowiły dwa wały ziemne. Grodzisko z Horodyska jest najlepiej rozpoznanym obiektem ochronnym z terenu powiatu chełmskiego.
Oddaj głos na Produkt Turystyczny „Malowniczy wschód”
2015
08
28
Zapraszamy serdecznie do oddania głosu na ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ „MALOWNICZY WSCHÓD” – rowerem po gminach Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i Dorohusk, w głosowaniu na Najlepszy Produkt Turystyczny
Woj. Lubelskiego 2015!
Głosowanie trwa do 31 sierpnia do godz.12.00.
Każdy głos się liczy, wystarczy kliknąć LUBIĘ TO! pod linkiem na następnej stronie.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 75059 osób