widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Promujemy projekt na dożynkach w Wojsławicach
2014
08
31
31 sierpnia 2014 r. podczas gminnych uroczystości dożynkowych na placu targowym w Wojsławicach, pracownicy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń, Magdalena Kostecka –Ciesielka specjalista ds. rozliczeń finansowych, Pani Beata Juśkiewicz Prezes Stowarzyszenia zorganizowały stoisko promocyjne stowarzyszenia z uwzględnieniem promocji partnerskiego projektu pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odwiedzający stoisko mieli możliwość zapoznania się z celami oraz przewidywanymi efektami realizowanego projektu. Licznie przybywający goście otrzymali bezpłatne gadżety promocyjne: baloniki, wiatraki, breloczki oraz ulotki i publikacje promujące lokalne walory turystyczne i kulinarne.
Zmiana zasad kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia określonych w Annexie IV w związku z publikacją Rozporządzenia (UE) N°236/2014 z 11 marca 2014 roku.
2014
08
27
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych oraz biorąc pod uwagę notę Komisji Europejskiej skierowaną do Wspólnych Instytucji Zarządzających Programów EISP, uprzejmie informujemy, że nowe zasady kwalifikowalności w zakresie narodowości i kraju pochodzenia mają zastosowanie do wszystkich przetargów i zamówień począwszy od 1 sierpnia 2014 roku.
Doroczna konferencja programowa WST
2014
08
26
21 września 2014 roku w hotelu ARŁAMÓW w Bieszczadach odbyła się roczna konferencja pt. “COOPERATION IS ON THE CLIMB” zorganizowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z aktualnym stanem wdrożenia programu oraz przedstawienie założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstw z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy w wystąpieniach okolicznościowych omawiali stan wdrażania programu w swoich krajach. Jednocześnie podczas całego programu spotkania odpowiadali na pytania nurtujące uczestników konferencji z zakresu wdrażania obecnych projektów oraz założeń programowych związanych z nową perspektywą programową.
Byliśmy z promocją projektu na dożynkach w Żmudzi
2014
08
25
23 sierpnia 2014 r. podczas Gminnych uroczystości Dożynkowych na placu przy Zespole Szkół w Żmudzi pracownicy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń oraz Barbara Potocka specjalista ds. usług i rozliczeń finansowych zorganizowały stoisko promocyjne stowarzyszenia z uwzględnieniem promocji partnerskiego projektu pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odwiedzający stoisko podczas trwania imprezy mieli możliwość zapoznania się z celami oraz przewidywanymi efektami realizowanego projektu. Licznie przybywający goście otrzymali bezpłatne gadżety promocyjne: baloniki, wiatraki, breloczki oraz ulotki i publikacje promujące lokalne walory turystyczne i kulinarne.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 16335 osób