widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Święta tuż, tuż....
2014
12
20
Serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego 2015 Roku składają: Wójt Gminy Leśniowice - Lider projektu, Wójtowie Gmin partnerskich: Dorohusk, Huszcza, Wojsławice, Żmudź, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, Zespół projektowy „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.
Zaproszenie do składania ofert
2014
12
19
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi organizacji trzech plenerowych wydarzeń o charakterze promocyjnym z projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Dokumentacja zapytania ofertowego nr.1/12/2014/PBU na w/w usługę znajduje się w zakładce Ogłoszenia - na podstronie -Zapytania ofertowe.
Odbyła się konferencja podsumowująca projekt w Huszczy
2014
12
18
18 grudnia 2014 r. w Huszczy na Ukrainie odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowanie zadania po stronie ukraińskiej w ramach partnerskiego projektu pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W konferencji uczestniczyły ukraińskie władze wojewódzkie, powiatowe, wójtowie sąsiednich gmin, właściciele gospodarstw agroturystycznych z Ukrainy. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięła udział delegacja wójtów, przedstawiciele rad gmin, zespół projektowy i pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację projektu po stronie polskiej z partnerskich gmin: Leśniowice, Dorohusk, Żmudź, Wojsławice, oraz Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej". Na konferencji były przekazane efekty zrealizowanych działań projektowych po stronie ukraińskiej i polskiej.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr.1/11/2014/PBU
2014
12
17
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje iż została rozstrzygnięta oferta na usługę opracowania, składu i druku promocyjnej publikacji w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Informacja z rozstrzygnięcia na w/w usługę znajduje się w zakładce Ogłoszenia - na podstronie -Zapytania ofertowe.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 26518 osób