widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"
2015
04
24
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina" - spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na unikatowość wschodnich regionów Polski oraz zachodnich regionów Białorusi i Ukrainy. Celem konkursu jest promowanie obszaru wsparcia Programu - ukazanie jego obyczajowości, walorów kulturowych i krajobrazowych. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawach w największych miastach wschodniej Polski, zachodniej Białorusi oraz zachodniej Ukrainy. Jako główna nagroda, najlepsi autorzy zostaną zaproszeni na specjalną wystawę swoich zdjęć do Brukseli.
Realizacja inwestycji w Domu spotkań
2015
04
23
W Domu spotkań „Na Pograniczu Kultur” w Kumowie Plebańskim sukcesywnie wykonywane są prace remontowe II etapu inwestycji. W ramach tego zadania pod nazwą „Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spotkań „ Na pograniczu kultur” powstaną pomieszczenia socjalno-biurowe (2 pokoje socjalne, łazienka ) oraz holl, który służyć będzie utworzeniu galerii i zaprezentowania ekspozycji prac rękodzielniczych zgromadzonych od twórców ludowych ukazujących bogactwo kulturowe regionu nadbużańskiego. Obecnie została wykonana klatka schodowa z wejściem na poddasze. Dokonano ocieplenia dachu, wmontowano okna dachowe, wykonana została część hydrauliczna i elektryczna pomieszczeń, kończą się prace podziału i wykończenia pomieszczeń socjalno- biurowych, holu, klatki schodowej. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na 12.05.2015 roku. Inwestycja jest prowadzona w ramach partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Zakończenie inwestycji już wkrótce…
2015
04
22
W Wołkowianach nad zbiornikiem "Dębowy Las" trwają końcowe prace inwestycyjne pn.: ”Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem „Dębowy Las” w Wołkowianach Gmina Żmudź – etap III” realizowanego w ramach partnerskiego projektu pn. „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe w łazienkach oraz budynkach gospodarczych. Wykonywane jest malowanie powstałego ogrodzenia. W zestawach zadaszonych z paleniskiem murowane są paleniska do pieczenia kiełbasek. Powadzony jest również montaż grilla. Wykonawcą realizowanych prac jest firma P.H.U. AGROS z Dorohuska. Wartość ogółem inwestycji zgodnie z umową wynosi 1 098 444,51 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na 30.05.2015 roku. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj do odwiedzania zmodernizowanego zbiornika wodnego„Dębowy Las”.
Trwają prace inwestycyjne nad Zalewem „Maczuły”
2015
04
21
Nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” w miejscowości Nowy Folwark trwają intensywnie prace przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” realizowanego w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W trakcie wykonania są prace związane z postawieniem budynku magazynowego, zadaszonych wiat, wieży widokowej i pomostu pływającego. Rozpoczęto również inwestycję zagospodarowania terenu wokół zbiornika. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na 15.05.2015 roku. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj do odwiedzania zmodernizowanego zbiornika wodnego „ Maczuły”.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 44039 osób