widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Gala podsumowująca Plebiscyt „Super Sołtys 2016 Powiatu Chełmskiego”
2017
02
20
18 lutego 2017 r. w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt „Super Sołtys 2016 Powiatu Chełmskiego” zorganizowany przez Redakcję Super Tygodnia Chełmskiego oraz przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Honorowy patronat nad imprezą, sprawował marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Przez kilka tygodni czytelnicy Super Tygodnia głosowali za pomocą kuponów na najbardziej znanych i aktywnych sołtysów. Była to trzecia gala w historii powiatu chełmskiego. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu i uhonorowano sołtysów, którzy otrzymali największe liczby głosów w poszczególnych gminach. W uroczystości uczestniczyła reprezentacja gminy Leśniowice w osobach: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Teresa Prokop sołtys wsi Horodysko, Pani Halina Sitarz sołtys wsi Poniatówka oraz Pani Sabina Suchonos sołtys wsi Kumów Majoracki. Zwyciężczynią plebiscytu w naszej gminie została Pani Teresa Prokop, sołtys wsi Horodysko. Pan Wójt Wiesław Radzięciak otrzymał podziękowanie od redakcji Super Tygodnia Chełmskiego za wsparcie i pomoc w organizacji Plebiscytu „Super Sołtys 2016 roku” oraz dotychczasową owocną współpracę. Po części oficjalnej odbył się Bal Super Sołtysów, podczas którego wszystkim obecnym sołtysom wręczono upominki. Serdecznie gratulujemy Pani Teresie zwycięstwa, a wszystkim głosującym dziękujemy za oddane głosy.
Ferie dla dzieci i młodzieży w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim
2017
01
30
W dniach 23 - 27 stycznia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim zorganizowano ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Leśniowice. Podczas ferii odbyły się zajęcia plastyczne, na których dzieci tworzyły różnego rodzaju prace od kolorowych rysunków, poprzez wyklejanki do szycia pacynek. Uczestniczyło w nich od 7 do 14 dzieci. Ponadto w ostatnim dniu ferii uczestnicy przygotowywali własnoręcznie mini pizzę. Zajęcia przebiegały w miłej i wesołej atmosferze. Serdecznie dziękujemy dzieciom za uczestniczenie w zajęciach.
Warsztaty ekonomiczno-kulinarne
2017
01
25
24 stycznia 2017 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie w ramach działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nt. ekonomicznego przygotowania posiłków oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Spotkanie prowadzili: Bożena Borowicz- warsztaty edukacji ekonomicznej oraz Kopeć Grzegorz- kucharz. Uczestnicy spotkania mieli możliwość degustacji przygotowanych posiłków.
XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem
2017
01
23
21 stycznia 2017 r. we Włodawie odbył się XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem, w którym uczestniczyły zespoły z powiatu włodawskiego, chełmskiego, oraz goście z Ukrainy i Białorusi. Patronat honorowy nad festiwalem objął Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego. „Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem" jest od wielu lat wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, a od bieżącego roku także przez Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne działające przy Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. Ukazuje on specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy i jest już rozpoznawalna i oczekiwana przez wykonawców i publiczność.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 229511 osób