widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach
2015
07
27
Uprzejmie informujemy, że Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (Program) podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych działań mających na celu sprawną realizację Programu w ostatnim roku okresu wdrażania. Zgodnie z decyzją WKM z dnia 23 Lipca 2015 r. wszelkie wnioski o zmiany w projektach, które wymagają podpisania addendum do umowy grantowej należy zgłaszać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) nie później niż do 30 września 2015 r. Wnioski o zmiany otrzymane przez WST począwszy od 1 Października 2015 r. nie będą procedowane. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o ścisłe przestrzeganie zatwierdzonych harmonogramów oraz zapewnienie niezbędnych działań w celu zakończenia realizacji projektów zgodnie z terminami ustalonymi w umowach grantowych.
Czwartkowe spotkanie projektowe
2015
07
24
23 lipca 2015 roku w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się ostatnie spotkanie czwartkowe realizowane w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. Spotkanie zgromadziło ponad 60 osób – mieszkańców gmin realizujących projekt, przedstawicieli zespołów projektowych, samorządowców z gmin skupionych w LGD „Ziemi Chełmskiej”. Zebrani zapoznali się z prelekcją „Jak wykorzystać potencjał tkwiący w szlakach turystycznych” przedstawioną przez Pana Sławomira Juraszewskiego – projektanta i wykonawcy szlaków turystycznych oraz prezentacją pt. "Wykorzystanie turystycznej aplikacji mobilnej Malowniczy w Wschód” przygotowaną przez Panią Katarzynę Korytnicką reprezentującą firmę Amistad – wykonawcę aplikacji. Następnie odbyła się premiera filmu promocyjnego „Malowniczy Wschód”.
Się działo w Wojsławicach
2015
07
21
W minioną niedzielę, 19 lipca 2015 roku, w Wojsławicach odbyła się ostatnia z pięciu imprez promocyjnych towarzyszących oficjalnemu otwarciu zbiorników wodnych zmodernizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” W wydarzeniu tłumnie uczestniczyli mieszkańcy nie tylko gminy i całego regionu, ale również goście z Ukrainy. Pierwsza część niedzielnych obchodów odbyła się przy stawie, wokół którego dzięki projektowi powstały oświetlone alejki, plac, grillowa wiata a dla wypoczywających zakupiono rowerowy wodne i kajaki. Sygnał do rozpoczęcia uroczystości dał przyjazd barwnego peletonu rowerzystów z „Chełmskiej Grupy Rowerowej” i grupy „Odnowa” przybyłych do Wojsławic z Chełma i okolic nowo wytyczonym szlakiem rowerowym „Malowniczy Wschód”, wiodącym przez gminy realizujące projekt (Leśniowice, Dorohusk, Wojsławice, Żmudź). Następnie odbyło się poświęcenie nowo wybudowanej infrastruktury oraz symboliczne przecięcie wstęgi przez: wójtów gmin: Wojsławice Henryka Gołębiowskiego, Leśniowice Wiesława Radzięciaka, Dorohusk Wojciecha Sawę, wicewójta gminy Żmudź Łukasza Buraka, przewodniczącego Rady Gminy Wojsławice Adama Łopockiego, Panią Małgorzatę Sarzyńską za-cę Prezesa LGD"Ziemi Chełmskiej i byłego wójta gminy Wojsławice Jacka Semeniuka.
Konferencja podsumowująca projekt
2015
07
20
19 lipca 2015 r. w Wojsławicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie władze wojewódzkie, powiatowe, przedstawiciele samorządów, mediów, straży granicznej. Konferencję otworzył wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, witając licznie przybyłych gości. Następnie głos zabrał, konsul Stanisław Adamiak, który gratulował gminom i ich mieszkańcom sukcesu, jakim było pozyskanie funduszy na realizację projektu i jego sprawne przeprowadzenie. Konsul podkreślał również potrzebę zacieśnienia współpracy polsko-ukraińskiej. Natomiast list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego odczytała Pani Elżbieta Prus, Kierownik Filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 65578 osób