widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
IV Forum Kobiet Lubelszczyzy za nami
2014
10
17
W piątek 17 października 2014 roku w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło się IV Forum Kobiet Lubelszczyzny - Kobieta wsi w roli głównej "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego", którego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej". Spotkanie kobiet poświęcone było dziedzictwu kulturowemu Ziemi Chełmskiej i jego wykorzystaniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pani Maria Patra Wicestarosta Powiatu Chełmskiego, Pani Anna Kobierska Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Pani Jolanta Krop Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Lucyna Kozaczuk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pani Katarzyna Górska z Placówki terenowej KRUS w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Lucyna Sak, Skarbnik Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Pani Bożena Gołdyń-Rura Przewodnicząca Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie, Pani Krystyna Jegorow z Lubelskiej Izby Rolniczej, Pani Katarzyna Sokołowska Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, przedstawicielki z gmin objętych LGD „Ziemi Chełmskiej, media. Forum otworzyła i przywitała przybyłych gości Pani Beata Juśkiewicz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej".(kliknij więcej)
Kolejne kulinaria za nami
2014
10
16
16 października 2014 roku w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, odbyły się kolejne zajęcia III grupy uczestników warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Na warsztatach uczestnicy zajęć przygotowywali żurek, rolady drobiowe, kluski ziemniaczane, kopytka, surówki z warzyw sezonowych. Zajęcia zakończono degustacją wykonanych potraw. Następne spotkanie odbędzie się 25.10.2014 roku w Huszczy na Ukrainie.
"Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzy
2014
10
13
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" ma wielką przyjemność zaprosić Panie zamieszkałe na obszarach wiejskich Lubelszczyzny do udziału w IV Forum Kobiet Lubelszczyzny - Kobieta wsi w roli głównej. Forum odbędzie się w najbliższy piątek 17 października 2014 roku w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim w Gminie Leśniowice. Spotkanie kobiet w tym roku poświęcone będzie dziedzictwu kulturowemu Ziemi Chełmskiej i jego wykorzystaniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. W programie Forum między innymi: historia rodem z pogranicza kultur, prezentacja panoramy kulturowej Ziemi Chełmskiej, przykłady dobrych praktyk w wykonaniu Pań aktywnych dla dziedzictwa kulturowego. Zaczynamy o godz. 10:00! Zapraszamy serdecznie.
Inwestycyjnie nad zbiornikiem wodnym „Maczuły”
2014
10
10
Miło jest nam poinformować iż przy zbiorniku wodnym "Maczuły" w Horodysku, trwają prace inwestycyjne pn: "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”. W chwili obecnej Przedsiębiorstwo „Technobud” Sp. o. o., z siedzibą w Chełmie zakończyło budowę parkingu od strony Horodyska. Na ukończeniu jest również budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kostki brukowej wokół zbiornika . Jednocześnie wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową dróg dojazdowych do zbiornika od strony Horodyska. Przedsięwzięcie realizowane jest z projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Wyszukiwarka
Galeria foto
Galeria audio-video
Kalendarz wydarzeń
Newsletter
Sonda
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 20205 osób