widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Żmudź na trasie Maratonów Kresowych!
2018
12
11
Po przeczytaniu tytułu zapewne wielu z Was pomyślało o wyjeździe na wyścig w kierunku północnym, wszak Żmudź jest jednym z pięciu regionów etnograficznych Litwy. Jednak czeka Was niespodzianka. My pojedziemy na południe do Gminy Żmudź. “Nasza” Żmudź leży w województwie lubelskim, około dwudziestu kilometrów od Chełma. Wyścig został zaplanowany w długi, sierpniowy weekend w sobotę 17.08.2019r. Dzień później w Janowie rozegramy nasz tradycyjny wyścig “O Niedźwiedzi Pazur”. zaś w przeddzień “miejski” wyścig na chełmskiej starówce.
Otwarta Strefa Aktywności Sportowej na zbiornikiem wodnym „Maczuły” została oddana do użytku
2018
12
03
W dniu 28 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Obiekty małej architektury – Otwarta Strefa Aktywności Sportowej na zbiornikiem wodnym „Maczuły”. W ramach zadania utworzono ogólnodostępną, bezpłatną strefę sportowo – rekreacyjną poprzez utworzenie siłowni plenerowej polegające na zamontowaniu w niej 10 szt. napowietrznych urządzeń sportowo – rekreacyjnych umożliwiających różnorodne ćwiczenia. Ponadto utworzona została strefa relaksu, w której zamontowane zostały 2 stoliki do gry w szachy i chińczyka, 4 ławki wypoczynkowe oraz stojak na rowery.
VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018
2018
11
28
W dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018. Jak co roku festiwal był skierowany do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów działających przy placówkach kultury i świetlicach wiejskich. W tegorocznym festiwalu udział wzięło przeszło 40 zespołów, a także 6 solistów i duetów. Tradycyjnie podczas festiwalu nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy. W tym roku Gminę Leśniowice reprezentowały wszystkie nasze zespoły śpiewacze tj.: „Sielanki”, „Kumowianki” oraz „Rakołupianki”.
Pierzaki Kumowskie w mediach ogólnopolskich
2018
11
06
W dniu 4 listopada 2018 r. w gościnnych progach Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne pod tytułem ′Pierzaki Kumowskie" w wykonaniu zespołu ludowego Kumowianki. To już trzecia edycja Pierzaków. Panie zrewitalizowały spektakl sprzed ponad 30 lat ,dodając takie wątki, które wynikają z istoty Skansenu. Jest więc archaiczna scenografia z tak zwaną nalepą (zanim Kolej Żelazna Nadwiślańska, założona w 1877 r. dowiozła płyty żeliwne to na nalepach właśnie gotowano strawę), jest tez postać Żyda, są rozmaite żarty. Pojawiły się również dzieci, jest też klasa szkolna, warto zaznaczyć w tym miejscu, że w zaborze rosyjskim kulało nauczanie początkowe i nie było obowiązkowe. Mamy tu również polemikę między miarą rosyjska, a systemem metrycznym.
Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy
2018
10
08
W dniach 3 - 5 października 2018 r. odbył się kolejny cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Wierzbica, Janówka i Kumów Majoracki. Zgodnie z założeniami programowymi w ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.
Podpisanie umowy pomiędzy gminami Leśniowice oraz Riwne na Ukrainie
2018
09
28
W dniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Gminą Riwne z rejonu lubomelskiego, obwodu wołyńskiego na Ukrainie reprezentowaną przez Pana Kryżuka Wolodymyra Wasylowycza Wójta Gminy. W ramach współpracy gminy będą prowadziły wzajemną wymianę informacji w zakresie możliwości nawiązywania współpracy z instytucjami europejskimi, organizacjami oraz urzędami w celu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.
Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy
2018
09
20
W dniach 14 - 17 września 2018 r. podbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Leśniowice, Majdan Leśniowski oraz Alojzów. W ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.
Zaproszenia na warsztaty
2018
09
12
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Leśniowice do udziału w spotkaniach warsztatowych z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki” i „Rakołupianki” w świetlicach wiejskich w Leśniowicach, Majdanie Leśniowskim i Alojzowie. Warsztaty te mają na celu aktywizację społeczeństwa oraz pozyskanie nowych członków do zespołów śpiewaczych funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice.
Gminne Dożynki 2018
2018
08
20
W dniu 19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2018", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika i na ziemi Leśniowskiej mają już swoją tradycję i ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Dożynki zwane inaczej Świętem plonów to dzień dziękowania za chleb, który jest symbolem dostatku, sytości i obfitości. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy na roli. Dożynki Gminne rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic na czele z Kapelmistrzem Feliksem Suchorą, a następnie prowadząca powitała wszystkich obecnych na uroczystości.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki” i „Rakołupianki”
2018
07
24
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Leśniowice do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi Kumowianki i Rakołupianki. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lipca 2018 r - Szkoła Podstawowa w Sielcu godz. 13:00 - Szkoła Podstawowa w Rakołupach godz. 16:00
« 1234567... »
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 454931 osób