widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Podpisanie umowy pomiędzy gminami Leśniowice oraz Riwne na Ukrainie
2018
09
28
W dniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Gminą Riwne z rejonu lubomelskiego, obwodu wołyńskiego na Ukrainie reprezentowaną przez Pana Kryżuka Wolodymyra Wasylowycza Wójta Gminy. W ramach współpracy gminy będą prowadziły wzajemną wymianę informacji w zakresie możliwości nawiązywania współpracy z instytucjami europejskimi, organizacjami oraz urzędami w celu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.
Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy
2018
09
20
W dniach 14 - 17 września 2018 r. podbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Leśniowice, Majdan Leśniowski oraz Alojzów. W ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.
Zaproszenia na warsztaty
2018
09
12
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Leśniowice do udziału w spotkaniach warsztatowych z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki” i „Rakołupianki” w świetlicach wiejskich w Leśniowicach, Majdanie Leśniowskim i Alojzowie. Warsztaty te mają na celu aktywizację społeczeństwa oraz pozyskanie nowych członków do zespołów śpiewaczych funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice.
Gminne Dożynki 2018
2018
08
20
W dniu 19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2018", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika i na ziemi Leśniowskiej mają już swoją tradycję i ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Dożynki zwane inaczej Świętem plonów to dzień dziękowania za chleb, który jest symbolem dostatku, sytości i obfitości. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy na roli. Dożynki Gminne rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic na czele z Kapelmistrzem Feliksem Suchorą, a następnie prowadząca powitała wszystkich obecnych na uroczystości.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki” i „Rakołupianki”
2018
07
24
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Leśniowice do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi Kumowianki i Rakołupianki. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lipca 2018 r - Szkoła Podstawowa w Sielcu godz. 13:00 - Szkoła Podstawowa w Rakołupach godz. 16:00
Zaproszenie do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki” i „Rakołupianki”
2018
07
24
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Leśniowice do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi Kumowianki i Rakołupianki. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r - Szkoła Podstawowa w Leśniowicach godz. 14:00 - Szkoła Podstawowa w Teresinie godz. 17:00
XII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową
2018
07
23
W dniu 21 lipca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbyły się XII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową. W tegorocznej uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami, lokalna społeczność oraz turyści wypoczywający nad zalewem. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakołupach ze sztuką teatralną pt. „Od zalot do weseliska”, pod kierunkiem Pani Barbary Szałackiej i Pani Pauliny Głaz.
XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”
2018
07
09
W dniu 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Horodle, odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”. Impreza, jak co roku dostarczyła wielu emocji zarówno uczestnikom jak i zaproszonym gościom. W rywalizacji oprócz gospodarzy - gminy Horodło udział wzięło sześć gmin z powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice oraz Żmudź. Podczas turnieju organizatorzy przygotowali dwanaście konkurencji. Wzorem lat ubiegłych, reprezentacje gmin współzawodniczyły ze sobą w konkurencjach sportowych i kulinarnych oraz mogły zaprezentować swój dorobek kulturalny.
Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina” nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”
2018
07
04
W dniu 30 czerwca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbył się Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina”. Organizatorami festynu był Klub Sportowy „Astra” Leśniowice przy współpracy z Wójtem Gminy Leśniowice oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Leśniowicach. Festyn współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Festyn miał na celu integrację społeczności lokalnej, promocję atrakcji turystycznych oraz walorów Gminy Leśniowice, a także zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
K o m u n i k a t
2018
06
18
Uprzejmie przypominam, że na Infrastrukturze przy Zbiorniku wodnym „Maczuły” w Horodysku obowiązuje Regulamin korzystania z infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły” oraz obiekt ten jest całodobowo monitorowany. W związku z powyższym zwracam się z prośbą, do wszystkich osób korzystających z tej infrastruktury, o przestrzeganie obowiązujących zasad ładu i porządku. W innym przypadku niszczenie i zaśmiecanie mienia będzie zgłaszane na policję. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z nagrania, na których widać jak bawią się Polacy, a następnie jaki zostawiają po sobie porządek.
« 1234567... »
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 435559 osób