widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Zaproszenie do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi „Kumowianki” i „Rakołupianki”
2018
07
24
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Leśniowice do udziału w spotkaniu warsztatowym z zespołami śpiewaczymi Kumowianki i Rakołupianki. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r - Szkoła Podstawowa w Leśniowicach godz. 14:00 - Szkoła Podstawowa w Teresinie godz. 17:00
XII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową
2018
07
23
W dniu 21 lipca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbyły się XII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową. W tegorocznej uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami, lokalna społeczność oraz turyści wypoczywający nad zalewem. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakołupach ze sztuką teatralną pt. „Od zalot do weseliska”, pod kierunkiem Pani Barbary Szałackiej i Pani Pauliny Głaz.
XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”
2018
07
09
W dniu 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Horodle, odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”. Impreza, jak co roku dostarczyła wielu emocji zarówno uczestnikom jak i zaproszonym gościom. W rywalizacji oprócz gospodarzy - gminy Horodło udział wzięło sześć gmin z powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice oraz Żmudź. Podczas turnieju organizatorzy przygotowali dwanaście konkurencji. Wzorem lat ubiegłych, reprezentacje gmin współzawodniczyły ze sobą w konkurencjach sportowych i kulinarnych oraz mogły zaprezentować swój dorobek kulturalny.
Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina” nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”
2018
07
04
W dniu 30 czerwca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbył się Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina”. Organizatorami festynu był Klub Sportowy „Astra” Leśniowice przy współpracy z Wójtem Gminy Leśniowice oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Leśniowicach. Festyn współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Festyn miał na celu integrację społeczności lokalnej, promocję atrakcji turystycznych oraz walorów Gminy Leśniowice, a także zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
K o m u n i k a t
2018
06
18
Uprzejmie przypominam, że na Infrastrukturze przy Zbiorniku wodnym „Maczuły” w Horodysku obowiązuje Regulamin korzystania z infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły” oraz obiekt ten jest całodobowo monitorowany. W związku z powyższym zwracam się z prośbą, do wszystkich osób korzystających z tej infrastruktury, o przestrzeganie obowiązujących zasad ładu i porządku. W innym przypadku niszczenie i zaśmiecanie mienia będzie zgłaszane na policję. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z nagrania, na których widać jak bawią się Polacy, a następnie jaki zostawiają po sobie porządek.
Zaproszenie na Festyn Sportowo - Rodzinny "Aktywna Rodzina"
2018
06
18
Serdecznie zapraszamy na Festyn Sportowo - Rodzinny "Aktywna Rodzina", który odbędzie się 30 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 nad Zbiornikiem wodnym "Maczuły" w Horodysku
„Rodzinna Majówka” pod Dębem „Zygmuntem”
2018
05
29
W dniu 27 maja 2018 r. w Kumowie Majorackim odbył się Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „Rodzinna Majówka”. Zorganizowana uroczystość łączyła w sobie elementy Gminnego Święta Ludowego, Dnia Samorządu oraz Festynu Sportowo – Kulturowo – Turystycznego. Organizatorami festynu był: Wójt Gminy Leśniowice, Klub Sportowy „Astra” Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Festyn współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim
2018
04
19
W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Chełmie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim. Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, w kongresie udział wzięło Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Leśniowice Brzoza. O roli organizacji pozarządowych w budowaniu demokracji i państwa wykład wygłosił Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek, cyt:" (...) Istotą demokracji i wyznacznikiem jakości demokracji w państwie jest zakres działań organizacji pozarządowych(...), Demokracja jest to ustrój aktywności obywatelskiej, nie ma demokracji bez aktywności obywatelskiej. Inaczej nazywamy to demokracja fasadową(...)".
Serdeczne życzenia świąteczne
2018
03
29
Wesołych Świąt Wielkanocnych !
Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia
2018
03
27
W dniu 25 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się po raz kolejny Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia. Jarmark Wielkanocny był świetną okazją, by na kilkudziesięciu stoiskach zaopatrzyć się w pisanki, rękodzieła, dekoracje świąteczne oraz wędliny, czy ciasta. Swoje dzieła prezentowali lokalni twórcy, a także Koła Gospodyń Wiejskich. Gminę Leśniowice reprezentowała grupa „Kreatywni i Aktywni” działająca przy Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebański. Stoisko „Kreatywnych i Aktywnych” zaopatrzone w domowe, tradycyjne potrawy i wypieki oraz ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób przybyłych na jarmark.
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 454916 osób