widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017
2017
11
14
W dniach 11 - 12 listopada 2017 r. w Werbkowicach odbyła się kolejna edycja Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017. Jak co roku festiwal był skierowany do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów działających przy placówkach kultury i świetlicach wiejskich. Tradycyjnie podczas festiwalu nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy. W tym roku reprezentowały nas dwa zespoły śpiewacze: „Sielanki” i „Rakołupianki”.
Wieczór poetycki Jarosława Smaleja
2017
10
17
W dniu 15 października 2017 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim mieliśmy niesamowitą okazję zobaczyć skrawek duszy naszego rodzimego poety – Jarosława Smaleja. Wieczór poetycki odbył się w ciepłej jesiennej atmosferze, przy świecach, śpiewie zespołu ludowego ,,Kumowianki”, akompaniamencie akordeonowym w wykonaniu Marcina Watrasa, a przede wszystkim przy wierszach recytowanych przez samego autora, które wzruszały uczestników spotkania do łez. Okazało się również, że nasz rodzimy poeta jest utalentowany wokalnie, co udowodnił głęboko zapadającym w pamięć i serce wykonaniem pieśni Bułata Okudżawy ,,Dopóki ziemia kręci się…”. Po tak emocjonującym spotkaniu nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Niedzielna impreza zaingerowała cykl spotkań poetyckich w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur. Następny wieczorek, tym razem poświęcony naszej lokalnej poetce – Dianie Cichockiej, odbędzie się już w grudniu.
Zaproszenie
2017
10
11
Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach serdecznie zaprasza
na Wieczór poetycki twórczości Jarosława Smaleja 15 października 2017 r.
Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim.
DRZEWO-DREWNO-KULTURA
2017
09
14
W dniu 10 września 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne DRZEWO-DREWNO-KULTURA. Jego celem było złożenie hołdu drzewom, które splecione są z naszą kulturą i tradycją od wielu setek lat. Głównym punktem programu było widowisko "Saga o Józku Drzewieniu" przygotowane i przedstawione dzięki współpracy zespołu "Kumowianki i przyjaciele" z pracownikami, przyjaciółmi i wolontariuszami Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Spektakl opowiada historię Józka Drzewienia- lokalnego rzemieślnika branży drzewnej, który dotychczas robił drobne roboty typu ramki, świeczniki, małe rzeźby, ale pewnego dnia dostał olśnienia i ruszył w świat. W Kumowskiej chacie u Marysi- żony Józka- spotykają się kobiety wiejskie i wspólnie rozmawiają o tym, gdzie może być Józek.
Dożynki Powiatowe 2017
2017
09
11
W dniu 10 września 2017 r. w Rejowcu odbyły się Dożynki Powiatowe 2017. Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęli gospodarze, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski oraz Pan Tadeusz Górski Burmistrz Rejowca, którzy powitali zaproszonych gości. Następnie odprawiona została msza święta w intencji wszystkich rolników podczas, której odbył się tradycyjnie korowód dożynkowy wieńców z gmin powiatu chełmskiego. Na dożynkach powiatowych nie zabrakło reprezentacji naszej gminy. W uroczystościach wziął udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach. Stoisko promocyjne przygotowała Grupa „Kreatywni i Aktywni” z Kumowa. Na stoisku znalazły się smaczne domowe ciasta, gotowane i pieczone pierogi, chleb ze smalcem, nalewki i różnego rodzaju potrawy mięsne i mączne.
Szósta edycja Narodowego Czytania
2017
09
04
W dniu 2 września 2017 r. przed budynkiem Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania. Narodowe czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W tym roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego. W tegorocznej akcji uczestniczyli: Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Radne Rady Gminy Leśniowice Pani Barbara Dziedzic oraz Pani Barbara Marzec, Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora SOK w Leśniowicach, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenu gminy, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy. W Leśniowicach Narodowe Czytanie odbyło się po raz czwarty. W scenerii weselnej uczestnicy akcji odczytali, z podziałem na role, II akt dramatu.
Dożynki w Gminie Leśniowice 2017
2017
08
21
W dniu 20 sierpnia 2017 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2017", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Dożynki to niezwykle radosny obrzęd zakończenia żniw. Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów obchody dożynkowe posiadają kilka wieków tradycji. Przetrwały różnorakie burze dziejowe, radykalnie zmieniając częściowo swój wcześniejszy charakter. Zawsze jednak były świętem dobrze wypełnionego obowiązku. Dożynki to dzień podziękowania za chleb - symbol dostatku, sytości i obfitości. A „Gdy wśród rolników panuje zgoda, Bóg do pracy siły doda”.
Wakacje dla dzieci w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur"
2017
08
17
W piątki pomiędzy 21 lipca 2017 r. a 11 sierpnia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbywały się „Wakacje dla dzieci”. Podczas zajęć dzieci miały możliwość bawić się w gry i zabawy sportowe, uczestniczyć w zajęciach artystyczno-plastycznych. W zajęciach udział brało 16 dzieci, spotkania przebiegały w radosnej atmosferze.
Gościliśmy mieszkańców gminy Darłowo i powiatu Sławieńskiego
2017
08
16
W dniu 16 sierpnia 2017 r. odwiedzili nas mieszkańcy gminy Darłowo i powiatu Sławieńskiego. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice zabrał przybyłych gości na wycieczkę objazdową po terenie gminy, uczestnicy odwiedzili takie miejsca jak.: Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy "Maczuły" oraz Zespół dworsko-parkowy w Sielcu. Następnie w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim grupa Kreatywni i Aktywni wraz Zespołem śpiewaczym „Sielanki” zorganizowała poczęstunek. W tym spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Waldemar Nowosad Przewodniczący Rady Gminy Siennica Różana, Pan Jan Krawczuk Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego, Pan Jerzy Krzyżanowski Prezes Stowarzyszenia Rodzin Kresowych w Jeżycach, zespół „Złoty Łan” z Wiekowic, Zespół śpiewaczy „Sielanki”, Zespół Pana Mariana Betiuka, Pan Stefan Wojtaszuk, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Kresowych oraz grupa „Kreatywni i Aktywni”. Podczas tego spotkania Pan Wiesław Radzięciak przedstawił prezentację multimedialną o działalności Gminy Leśniowice, następnie obecne zespoły zaprezentowały biesiadne przyśpiewki.
Wizyta przedstawicieli białoruskich samorządów w Gminie Leśniowice
2017
07
01
W dniu 26 czerwca 2017 r. gościliśmy w naszej gminie grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu mohylewskiego, którzy w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizują wizytę studyjną w województwie lubelskim. Goście w swoim programie wizyt mieli spotkania z samorządami członkowskimi Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug usytuowanymi na terenach przygranicznych. Wizyta studyjna miała na celu pozyskanie polskiego doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki na małym obszarze. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciele białoruskich samorządów. Następnie uczestnicy spotkania udali się nad zbiornik wodny „Maczuły”. Pan Wiesław Radzięciak zapoznał gości z infrastrukturą zbiornika. Uczestnicy spotkania mieli możliwość popływać kajakami i rowerkami wodnymi po zbiorniku. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z rozwojem marki turystycznej „Malowniczy Wschód”, jak i z pozyskiwaniem środków unijnych przez Gminę Leśniowice
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 423321 osób