widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
DRZEWO-DREWNO-KULTURA
2017
09
14
W dniu 10 września 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne DRZEWO-DREWNO-KULTURA. Jego celem było złożenie hołdu drzewom, które splecione są z naszą kulturą i tradycją od wielu setek lat. Głównym punktem programu było widowisko "Saga o Józku Drzewieniu" przygotowane i przedstawione dzięki współpracy zespołu "Kumowianki i przyjaciele" z pracownikami, przyjaciółmi i wolontariuszami Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Spektakl opowiada historię Józka Drzewienia- lokalnego rzemieślnika branży drzewnej, który dotychczas robił drobne roboty typu ramki, świeczniki, małe rzeźby, ale pewnego dnia dostał olśnienia i ruszył w świat. W Kumowskiej chacie u Marysi- żony Józka- spotykają się kobiety wiejskie i wspólnie rozmawiają o tym, gdzie może być Józek.
Dożynki Powiatowe 2017
2017
09
11
W dniu 10 września 2017 r. w Rejowcu odbyły się Dożynki Powiatowe 2017. Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęli gospodarze, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski oraz Pan Tadeusz Górski Burmistrz Rejowca, którzy powitali zaproszonych gości. Następnie odprawiona została msza święta w intencji wszystkich rolników podczas, której odbył się tradycyjnie korowód dożynkowy wieńców z gmin powiatu chełmskiego. Na dożynkach powiatowych nie zabrakło reprezentacji naszej gminy. W uroczystościach wziął udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach. Stoisko promocyjne przygotowała Grupa „Kreatywni i Aktywni” z Kumowa. Na stoisku znalazły się smaczne domowe ciasta, gotowane i pieczone pierogi, chleb ze smalcem, nalewki i różnego rodzaju potrawy mięsne i mączne.
Szósta edycja Narodowego Czytania
2017
09
04
W dniu 2 września 2017 r. przed budynkiem Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania. Narodowe czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W tym roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego. W tegorocznej akcji uczestniczyli: Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Radne Rady Gminy Leśniowice Pani Barbara Dziedzic oraz Pani Barbara Marzec, Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora SOK w Leśniowicach, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenu gminy, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy. W Leśniowicach Narodowe Czytanie odbyło się po raz czwarty. W scenerii weselnej uczestnicy akcji odczytali, z podziałem na role, II akt dramatu.
Dożynki w Gminie Leśniowice 2017
2017
08
21
W dniu 20 sierpnia 2017 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2017", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Dożynki to niezwykle radosny obrzęd zakończenia żniw. Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów obchody dożynkowe posiadają kilka wieków tradycji. Przetrwały różnorakie burze dziejowe, radykalnie zmieniając częściowo swój wcześniejszy charakter. Zawsze jednak były świętem dobrze wypełnionego obowiązku. Dożynki to dzień podziękowania za chleb - symbol dostatku, sytości i obfitości. A „Gdy wśród rolników panuje zgoda, Bóg do pracy siły doda”.
Wakacje dla dzieci w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur"
2017
08
17
W piątki pomiędzy 21 lipca 2017 r. a 11 sierpnia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbywały się „Wakacje dla dzieci”. Podczas zajęć dzieci miały możliwość bawić się w gry i zabawy sportowe, uczestniczyć w zajęciach artystyczno-plastycznych. W zajęciach udział brało 16 dzieci, spotkania przebiegały w radosnej atmosferze.
Gościliśmy mieszkańców gminy Darłowo i powiatu Sławieńskiego
2017
08
16
W dniu 16 sierpnia 2017 r. odwiedzili nas mieszkańcy gminy Darłowo i powiatu Sławieńskiego. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice zabrał przybyłych gości na wycieczkę objazdową po terenie gminy, uczestnicy odwiedzili takie miejsca jak.: Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy "Maczuły" oraz Zespół dworsko-parkowy w Sielcu. Następnie w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim grupa Kreatywni i Aktywni wraz Zespołem śpiewaczym „Sielanki” zorganizowała poczęstunek. W tym spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Waldemar Nowosad Przewodniczący Rady Gminy Siennica Różana, Pan Jan Krawczuk Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego, Pan Jerzy Krzyżanowski Prezes Stowarzyszenia Rodzin Kresowych w Jeżycach, zespół „Złoty Łan” z Wiekowic, Zespół śpiewaczy „Sielanki”, Zespół Pana Mariana Betiuka, Pan Stefan Wojtaszuk, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Kresowych oraz grupa „Kreatywni i Aktywni”. Podczas tego spotkania Pan Wiesław Radzięciak przedstawił prezentację multimedialną o działalności Gminy Leśniowice, następnie obecne zespoły zaprezentowały biesiadne przyśpiewki.
Wizyta przedstawicieli białoruskich samorządów w Gminie Leśniowice
2017
07
01
W dniu 26 czerwca 2017 r. gościliśmy w naszej gminie grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu mohylewskiego, którzy w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizują wizytę studyjną w województwie lubelskim. Goście w swoim programie wizyt mieli spotkania z samorządami członkowskimi Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug usytuowanymi na terenach przygranicznych. Wizyta studyjna miała na celu pozyskanie polskiego doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki na małym obszarze. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciele białoruskich samorządów. Następnie uczestnicy spotkania udali się nad zbiornik wodny „Maczuły”. Pan Wiesław Radzięciak zapoznał gości z infrastrukturą zbiornika. Uczestnicy spotkania mieli możliwość popływać kajakami i rowerkami wodnymi po zbiorniku. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z rozwojem marki turystycznej „Malowniczy Wschód”, jak i z pozyskiwaniem środków unijnych przez Gminę Leśniowice
II Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód”
2017
06
26
W dniu 24 czerwca 2017 r. odbył się II Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód” połączony z otwarciem sezonu letniego na Zbiorniku wodnym „Maczuły”. Organizatorami rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” wraz z gminami zrzeszonymi w LGD, a także Grupa Rowerowa „Odnowa Chełm”. Ponadto w organizację wydarzenia włączyło się Starostwo Powiatowe w Chełmie, Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe oraz Samorządowy Ośrodek Kultu-ry w Leśniowicach. W tegorocznym rajdzie udział wzięło 130 zarejestrowanych uczestników. W ramach rajdu odbył się przyjazd nad Zbiornik Wodny „Maczuły” w Horodysku, grup rowerowych z poszczególnych miejsc startowych tj. z gmin: Białopole, Dorohusk, Kamień, Horodło, Wojsławice, Żmudź oraz dwie grupy z miasta Chełma. W rajdzie rowerowym udział wzięli również przedstawiciele gmin Ukraińskich tj. z Huszczy oraz Zaburze. Grupa rowerowa Gminy Leśniowice licząca 25 osób pokonała dystans 19 km. Początek trasy rowerowej wyznaczono przy Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.
Podsumowanie wizyty wolontariuszy AISEC w Leśniowicach
2017
06
19
W dniach 4 - 14 czerwca 2017 r. gościliśmy wolontariuszy organizacji AISEC. Podczas pobytu wolontariusze prowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej w Leśniowicach, Szkole Podstawowej w Teresinie, w Szkole Podstawowej w Rakołupach, w Szkole Podstawowej w Sielcu, w Publicznym Gimnazjum w Sielcu oraz w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim. W ramach zajęć prezentowali uczniom tradycyjne stroje, tańce, zabawy integracyjne, prezentacje multimedialne z ciekawostkami o swoich krajach, jak wyglądają banknoty i monety z Chin jak również z Indonezji oraz jak napisać chińskim pismem imiona i liczby. W sobotę 10 czerwca 2017 r. panie z grupy „Super Babki” gotowały wraz z wolontariuszami tradycyjne polskie pierogi oraz schabowe. Natomiast w niedzielę 11 czerwca 2017 r. goście zwiedzali atrakcje turystyczne Chełma takie jak: Bazylikę NNMP, Podziemia kredowe oraz próbowali lokalnych produktów. W środę 14 czerwca 2017 r. wolontariusze wyruszyli na kolejny etap swojej podróży w ramach uczestnictwa w organizacji AISEC. Mamy nadzieję, że miło będą wspominać pobyt w naszej gminie.
Praezentacja działalności smamorządu Gminy Leśniowice na Ukrainie
2017
06
12
8 - 9 czerwca 2017 r. odbył się wyjazd na Ukrainę zorganizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Naszą gminę reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy. Podczas wizyty we Włodzimierzu Wołyńskim odbyło się seminarium pt. „Wymiana doświadczenia polskich i ukraińskich samorządów gwarancją skutecznego rozwoju samorządów Euroregionu Bug” podczas którego Wójt Gminy Leśniowice zaprezentował działalność naszego samorządu zwłaszcza w realizacji projektów transgranicznych.
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 454936 osób