widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Pierwsza inwestycja gotowa!

Prawie milion złotych kosztowała przebudowa drogi w miejscowości Zanowinie (gm. Dorohusk) prowadząca do zalewu Husynne. Inwestycja została wykonana w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Zrealizowana przez Gminę Dorohusk inwestycja obejmowała budowę prawie 2,5 kilometrowego odcinka drogi o szerokości 4 metrów. Kosztowała 971 783,65 zł i w 89,05 procentach sfinansowana została z funduszy unijnych. Prace budowlane trwały od  17 września do 18 października. Ich wykonawcą było, wybrane w przetargu, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. w. e Włodawie.

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 464835 osób