widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Prace nad zalewem "Dębowy las"

Od 4 listopada 2013 roku nad zalewem „Dębowy Las” w Wołkowianach, Gmina Żmudź,
 realizowany jest I etap inwestycji pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem „Dębowy Las” w Wołkowianach.
Prace wykonuje, wyłonione w przetargu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 „ENSTAL” Henryk Nachuniak z Pokrówki.
Inwestycja zakłada utwardzenie placu postojowego dla samochodów
 o powierzchni 720 m2, wymianę piasku na plaży o powierzchni  6 000 m2 oraz utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do zalewu o długości 1000 m.
Całkowita wartość planowanych do wykonania  robót wynosi  479 125,17 zł.
Inwestycja  wykonywana jest w ramach projektu
 „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 464890 osób