widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Dom spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie

23 stycznia 2014 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu Kumowie Plebańskim  na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur”

Budynek po dawnej szkole podstawowej będzie pełnił funkcję transgranicznego ośrodka współpracy kulturalnej.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „Perfekt” Sp. z o.o., z siedzibą  w Chełmie.

W ramach zadania wykonano prace remontowo – modernizacyjne polegające na:
                - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
                - wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
                - wykonania robót budowlanych wewnątrz budynku
                - wykonani robót izolacyjnych i docieplenie ścian zewnętrznych budynku
                - wykonanie modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej
                - montażu instalacji gazowej w budynku
                - modernizacji instalacji elektrycznej wewnątrz budynku
                - wymiana elementów niekonstrukcyjnych i pokrycia dachu budynku
                - budowa opaski odwadniającej i ogrodzenia wokół budynku
                - budowa chodników oraz utwardzenie terenu wokół budynku
                - zagospodarowanie terenu wokół obiektu (altana i plac zabaw dla dzieci)
oraz zakupione:
                - wyposażenie ciągu technologicznego zaplecza kuchennego
                - wyposażenie obiektu w meble oraz niezbędny sprzęt i urządzenia

Wartość zrealizowanej inwestycji w ramach umowy podstawowej i zamówienia dodatkowego wyniosła 584 193,33 zł.

 

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 464822 osób