widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
Gminne Dożynki 2018
2018
08
20
W dniu 19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2018", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika i na ziemi Leśniowskiej mają już swoją tradycję i ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Dożynki zwane inaczej Świętem plonów to dzień dziękowania za chleb, który jest symbolem dostatku, sytości i obfitości. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy na roli. Dożynki Gminne rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic na czele z Kapelmistrzem Feliksem Suchorą, a następnie prowadząca powitała wszystkich obecnych na uroczystości.
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 462851 osób