widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
K o m u n i k a t
2018
06
18
Uprzejmie przypominam, że na Infrastrukturze przy Zbiorniku wodnym „Maczuły” w Horodysku obowiązuje Regulamin korzystania z infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły” oraz obiekt ten jest całodobowo monitorowany. W związku z powyższym zwracam się z prośbą, do wszystkich osób korzystających z tej infrastruktury, o przestrzeganie obowiązujących zasad ładu i porządku. W innym przypadku niszczenie i zaśmiecanie mienia będzie zgłaszane na policję. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z nagrania, na których widać jak bawią się Polacy, a następnie jaki zostawiają po sobie porządek.
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 435553 osób