widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018
2018
11
28
W dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018. Jak co roku festiwal był skierowany do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów działających przy placówkach kultury i świetlicach wiejskich. W tegorocznym festiwalu udział wzięło przeszło 40 zespołów, a także 6 solistów i duetów. Tradycyjnie podczas festiwalu nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy. W tym roku Gminę Leśniowice reprezentowały wszystkie nasze zespoły śpiewacze tj.: „Sielanki”, „Kumowianki” oraz „Rakołupianki”.
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 469768 osób