widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Ważne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/

Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/index_pl.htm

PRAG

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

Fundusze Europejskie - serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

http://www.ewt.gov.pl/

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

http://www.pl-by-ua.eu/pl

http://www.pbu2020.eu/pl

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 488643 osób