widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Aktualności
XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”
2018
07
09
W dniu 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Horodle, odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”. Impreza, jak co roku dostarczyła wielu emocji zarówno uczestnikom jak i zaproszonym gościom. W rywalizacji oprócz gospodarzy - gminy Horodło udział wzięło sześć gmin z powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice oraz Żmudź. Podczas turnieju organizatorzy przygotowali dwanaście konkurencji. Wzorem lat ubiegłych, reprezentacje gmin współzawodniczyły ze sobą w konkurencjach sportowych i kulinarnych oraz mogły zaprezentować swój dorobek kulturalny.
Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 446374 osób