widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Zapytania ofertowe

-Zaproszenie do składania ofert 5/12/2013/PBU

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert5/12/2013/PBU 

-Zaproszenie do składania ofert 6/12/2013/PBU 

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert 6/12/2013/PBU   

-Zapytanie ofertowe nr.1/2/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr.1/2/2014/PBU

-Zapytanie ofertowe nr.2/2/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr.2/2/2014/PBU

-Zapytanie ofertowe nr.3/2/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr.3/2/2014/PBU

#Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/2/2014/PBU

-Zaproszenie do składania ofert 1/2/2014/PBU

#Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert nr.1/2/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert nr.1/2/2014/PBU

-Zapytanie ofertowe nr.1/3/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/3/2014/PBU

-Zapytanie ofertowe nr.1/4/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr. 1/4/2014/PBU

-Zaproszenie do składania ofert 1/6/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert 1/6/2014/PBU

-Zaproszenie do składania ofert nr.1/7/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie_zaproszenia do składania ofert_nr.1/7/2014/PBU

-Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i produkcję_filmu nr.1/9/2014/PBU

#Informacja o odrzuceniu oferty nr.1/9/2014/PBU jpg

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert nr.1/9/2014/PBU 

-Zaproszenie do składania ofert na transport nr. 1/11/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert na transport nr.1/11/2014/PBU

-Zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr.1/11/2014_PBU_opracowanie_publikacji

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr. 1/11/2014/PBU opacowanie publikacji

-Zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr.1/12/2014/PBU

#Sprostowanie do zaproszenia  złożenia oferty  zgodnie z zapytaniem ofertowym nr.1/12/2014/PBU

*Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr.1/12/2014/PBU

 -Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym nr.1/2/2015/PBU na publikację kulinarną

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert nr.1/2/2015/PBU

-Zaproszenie_do składania ofert nr.1/4/2015/PBU

*Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert nr.1/4/2015/PBU

-Zaproszenie do kładania ofert na wykonanie aplikacji mobilnej nr.1/5/2015/PBU

*Rozstrzygniecie oferty aplikacji mobilnej nr.1/5/2015/PBU

-Zaproszenie do składania ofert nr. 1/6/2015/PBU na oznakowanie szlaku rowerowego

 #Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert nr.1/6/2015/PBU

*Informacja o wyborze oferty nr.1/6/2015/PBU na oznakowanie szlaku rowerowego

-Zaproszenie do składania ofert nr.2/6/2015/PBU na zapewnienie obiektu oraz cateringu na konferencję

-Zaproszenie do składania ofert nr.3/6/2015/PBU na wygłoszenie prelekcji na konferencji 19.07.02015 r.

-Zaproszenie do składania ofert nr. 4/6/2015/PBU na spotkania czwartkowe.

-Informacja o wyborze oferty nr.2/6/2015/PBU  na zapewnienie obiektu i catering na konferencję

-Informacja o wyborze oferty nr.3/6/2015/PBU na wygłoszenie prelekcji na konferencji

-Informacja o wyborze oferty nr.4/6/2015/PBU na spotkania czwartkowe

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 488664 osób